Papildome ir... Rekomenduojame...

Žemiau pateikiame svarbią informaciją LPF "Saulė ir vėjas" savanoriams... Ji įsigalioja nuo 2018-05-01 dienos...
Visiems Mums nauji J.I.S. Pasiūlymai, Patikslinimai ir Rekomendacijos - Darbo Veiklos Kryptys ir Kontūrai...

Visų pirma norime pasveikinti Visus Mus Sulaukus J.I.S. Pavasario...  Jis šiek tiek kitoks nei įprastai... :)
... Viskas gamtoje atgimsta, tad... veiksmas Mūsų Fonde irgi Privalo Atgimti, nes juk - Visos Gamtos Spalvos Darosi Tik Sodresnės... :)

Mūsų visų Apžvalgai bei Dėmesiui Nuo Šiolei Atsiveria Visai Nauji Horizontai... :)

 

J.I.S. PASIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS
SAVANORIAUJANTIEMS IR Mūsų Visų FONDUI

   

I GRUPĖ: SAVANORIŲ DARBAS SU ŽMONĖMIS... SAVANORIAVIMAS...
VIEŠIEJI - ATVIRI RENGINIAI VISIEMS NORINTIEMS... GALI DALYVAUTI VISI...

 

TEMOS IR KRYPTYS...

 1.      KNYGŲ KLUBAS... KNYGŲ SKAITYMAS... KNYGŲ APTARIMAS... 
  Skaitome ir nagrinėjame atsirinktas knygas, jų ištraukas, cituojame ir analizuojame, aptariame, įvardiname klaidas ir netikslumus jose...
   
 2.      DIEVO ŽODŽIO NAGRINĖJIMAS...
  Nagrinėsime Bibliją, Šventąjį Raštą, Naująjį Testamentą, Koraną, Mormonų Knygą ir kitus veikalus...
   
 3.      MŪSŲ ELGESYS... MŪSŲ PASIRINKIMAI... MŪSŲ KLAIDOS... 
  Nagrinėsime dažniausiai pasitaikančias Mūsų JoJo Siekimo bei Susiliejimo Klaidas...
   
 4.      ADEMUS.LIFE bei ADEMUS.LOVE NAUJIENŲ APTARIMAS
  Pasirinktinai nagrinėjame bei aptariame su įvardinimais kas, kaip, kodėl...
   
 5.      MOKOMĖS BENDRAUTI SU DIEVU... MOKOMĖS BENDRAUTI VIENAS SU KITU - JAME...
  Praktika ir teorija, kuo jos skiriasi ir kuo panašios... Kaip iš teoretiko virsti praktiku... :)
   

 

II GRUPĖ: DARBAS FONDE su SAVANORIAIS...
VIDINIAI FONDO SUSITIKIMAI... - UŽDARI RENGINIAI VISIEMS SAVANORIAMS...

   

TEMOS IR KRYPTYS...

 1.     PRAKTIKA... KURIAME FONDĄ KARTU... KO MUMS LABIAUSIAI REIKIA???
  Aptariame Vidinę Dienotvarkę, Artimiausius Planus ir Projektus... Kam, kur ir kaip reika pagalbos patiems savanoriams...
   
 2.      PADĖKIME VIENI KITIEMS... MOKINKIMĖS... DIRBKIME... DALINKIMĖS...
  Ką turime Nuveikti, kad rytojaus Diena Būtų Daug Mielesnė ir Prasmingesnė Visiems Mums... ???
   
 3.      KŪRYBA... KŪNO, MINTIES, SIELOS IR DVASIOS IŠLAISVINIMAS... VEIKIMAS NAUJAI...
  Ką Aš Galiu... Kaip tai galiu... Mokomės... Tiksliname... Tauriname... Puoselėjame... Atrandame... Įgyvendiname... 

 

VEIKSMO DAŽNUMAS... Veiksmas vyksta kiekvieną savaitgalį ar kitu Mūsų pasirenkamu dažnumu ir dienomis KADA MES GALIME IR NORIME TAI DARYTI - BE APRIBOJIMŲ... :)

 

Su Meile ir Viltimi Mums
J.I.S. / ADEMUS.LOVE

 

Papildyta bei patikslinta: 2018-05-01, 20:02

Šios įrašo komentarų rss feed