Struktūros Įvardinimas - R.I.O.S.U.N.

     Jūsų Dėmesiui J.I.S. Struktūros - R.I.O.S.U.N. Įvardinimas...

R.I.O.S.U.N. Struktūra - Mūsų Žingsniai Link JoJo...
Supažindiname Visus Pateikdami J.I.S. Paskutines Žinias Žemiau... 

 

LYGMUO - A
S V E I K U O L I A I

 

LPF "Saulė ir vėjas" - LAISVIEJI SAVANORIAI - FONDO DRAUGAI

INFORMACIJA APIBŪDINIMAS
Pasirinkimas: Laisvieji Labdaros ir Paramos Fondo "Saulė ir vėjas" (toliau LPF) Savanoriai...
Teisės: Jus Kviesime (žiūrėti Darbas LPF) Dalyvauti LPF Akcijose bei LPF Viešuose Renginiuose Padedant LPF Projektuose...
Galimybės: Gali dalyvauti visuose LPF viešuose susitikimuose bei renginiuose kaip padėjėjai bei pagalbininkai...
Jums: Informacija Apie SARFUM bei EST MI Darbo Su Savimi Priemones bei Papildomos Nuolaidos Joms...
Darbas LPF: Darbas LPF Nėra Privalomas.
Dalyvavimas bent 5-6 viešuose renginiuose per kalendorinius metus privalomas...
Rekomenduojama Dalyvauti Viešuose Renginiuose Kaip Pagalbininkai ar Padėjėjai...

 

 

LYGMUO - B
T I R I A N T Y S

 

LPF "Saulė ir vėjas" - TIKRIEJI SAVANORIAI

INFORMACIJA APIBŪDINIMAS
Pasirinkimas: Tikrieji Labdaros ir Paramos Fondo "Saulė ir vėjas" (toliau LPF) Savanoriai...
Teisės:

Privalo Dalyvauti LPF Akcijose bei LPF Viešuose Renginiuose (žiūrėti Darbas LPF)...
Galimybė Mokintis bei Patirti Išties Kitaip... Speciali LPF bei P.R.E.I.K. Pažintinė Informacija...
Diskusijos LPF Grupelėse... Dalyvavimas uždaruose LPF renginiuose...

Specialus EST bei J.I.S. Formuojamas Palaikymo bei Rėmimo Nemokamas J.I.S. Laukas Jūsų Spartesnei Pažangai bei Nuoširdesniam Savęs Įvardinimui ir Pasirinkimui JAME...

Galimybės: Gali dalyvauti visuose LPF viešuose ir uždaruose susitikimuose bei renginiuose kaip padėjėjai, pagalbininkai, organizatoriai ar vykdytojai...
Informacija Apie SARFUM bei EST MI Darbo Su Savimi Priemones bei Papildomos Didesnės Nuolaidos Joms Jums...
Darbas LPF: Privaloma Dalyvauti LPF Akcijose bei LPF Viešuose Renginiuose (žiūrėti LPF savanoriavimo taisykles)...
Dalyvavimas bent 10-15 viešų renginių per kalendorinius metus privalomas...
Rekomenduojama Dalyvauti Viešuose Renginiuose Kaip Pagalbininkai, Padėjėjai, Skaitovai, Vedėjai...
Kontraktas: Gali Būti Pasirašomas LPF / EST MI Rėmimo bei Mokymo Kontraktas... Kontraktas Nėra Privalomas...
Dalyvavus Specialioje EST Atrankoje Yra Galimybė Pereiti Į Aukštesnį EST MI Pažinimo Laiptelį...

 

 

LYGMUO - C
P A S I R I N K Ę

 

EST MI / ŠVENTOJO AŠ - PASIRINKĘ KONTRAKTININKAI

INFORMACIJA APIBŪDINIMAS
Pasirinkimas: EST MI Kontraktininkai - Pradinis EST Pasitikėjimo bei Pasikliovimo Laiptelis...
Tai Tikrieji Labdaros ir Paramos Fondo "Saulė ir vėjas" (toliau LPF) Savanoriai Atrinkti Specialiose Atrankose bei Laike...
Suteikiama Galimybė Užsisakyti Specialias EST MI Papildomas Rėmimo, Puoselėjimo bei Mokymo Paslaugas...
Teisės: Privalo Dalyvauti LPF Akcijose, LPF Viešuose Renginiuose (žiūrėti Darbas LPF)...
Galimybė Mokintis bei Patirti P.R.E.I.K. Išties Visiškai Naujai...
Tai Specialūs EST bei J.I.S. Formuojami Palaikymo, Rėmimo, Tikslinamieji bei Korekciniai Nemokami J.I.S. Laukai...
Speciali LPF bei P.R.E.I.K. Pažintinė Informacija Ieškantiems ir Pažengusiems...
Diskusijos LPF Grupelėse Pažengusiems... Dalyvavimas uždaruose LPF renginiuose bei EST MI Akcijose...
Galimybės: Gali dalyvauti visuose LPF viešuose ir uždaruose susitikimuose bei renginiuose kaip padėjėjai, pagalbininkai, organizatoriai, tikslintojai, idėjų generatoriai ar vykdytojai...
Informacija Apie SARFUM bei EST MI Darbo Su Savimi Pažengusiems Priemones bei Papildomos Daug Didesnės Nuolaidos Joms Jums...
Darbas LPF:

Privaloma Dalyvauti LPF Akcijose bei LPF Viešuose Renginiuose (žiūrėti LPF savanoriavimo taisykles)...
Dalyvavimas bent 10-15 viešų renginių per kalendorinius metus privalomas...
Privalomas Dalyvavimas Vidiniuose, Uždaruose LPF Renginiuose (žiūrėti LPF savanoriavimo taisykles)...
Rekomenduojama Dalyvauti Viešuose Renginiuose Kaip Pagalbininkai, Padėjėjai, Skaitovai, Vedėjai...

Rekomendacijos Dalyvauti Specialiose LPF Aptarimo bei Dalinimosi Grupėse...
Rekomenduojame Nuoširdžiai Įsitraukti bei Dalyvauti Plečiant LPF Veiklą bei Puoselėjant JoJo Strategijas JAME...
Galimybė Didelę Dalį EST MI Mokesčio Atidirbti LPF Puoselėjamoje Veikloje...

Kontraktas: Gali Būti Pasirašomas EST MI Rėmimo bei Mokymo Specialusis Kontraktas... 
Laike, puoselėjant Tarnystę bei Nuolankumą, Galimybė Dalyvauti Specialioje EST Atrankoje Pereinant Į Aukštesnį EST MI Pažinimo bei Pasitikėjimo Laiptelį...

 

 

LYGMUO - D
P A Š V Ę S T I E J I

 

EST MI / ŠVENTOJO AŠ - PAŠVĘSTIEJI KONTRAKTININKAI

INFORMACIJA APIBŪDINIMAS
Pasirinkimas: EST MI Kontraktininkai - Pašvęstųjų EST Pasitikėjimo bei Pasikliovimo Laiptelis...
Tai Tikrieji Pasirinkusieji EST MI Kontraktininkai Atrinkti Specialiose J.I.S. Atrankose bei Laike...
Suteikiama Galimybė Užsisakyti Unikalias J.I.S. / EST MI Papildomas Rėmimo, Puoselėjimo bei Mokymo Paslaugas...
Teisės:

Visi Ankstesnių Laiptelių Įvardinimai plius...

Tai Specialios ir Unikaliai Išskirtinos EST bei J.I.S. Paslaugos ir Galimybės Jums...
Individualios Korekcijos bei Atkuriamos JoJo Galimybės Jums...
Speciali LPF, EST MI  bei P.R.E.I.K. Pažintinė Informacija Pažengusiems, Pasirinkusiems bei Pašvęstiesiems...
Diskusijos Akistata... Dalyvavimas uždaruose EST MI renginiuose bei EST MI Akcijose...

Galimybės:

Visi Ankstesnių Laiptelių Įvardinimai plius...

Galimybė daryti pakeitimus LPF kryptyse bei siekių išgrninimuose... Veikti Išvien JAME...
Mokymas, Pažinimas bei Patirtis per P.R.E.I.K. / J.I.S. Bendraujant Akistata (Akis į Akį) Su Mokytoju ar J.I.S. Vedliu...
Informacija Apie Individualias SARFUM bei EST MI Darbo Su Savimi Pašvęstiesiems Priemones bei Specialios Nuolaidos Jums...

Darbas LPF:

Visi Ankstesnių Laiptelių Įvardinimai plius...

LPF Strategijos bei Darbų Kūrimas, Veiklos Puoselėjimas Išvien JAME...
Dalyvavimas R.I.O.S.U.N. Veikloje... 
Galimybė Dalinai Ar Pilnai Visus EST MI Mokesčius Atidirbti LPF, EST MI bei R.I.O.S.U.N. Puoselėjamoje Veikloje...

Kontraktas:

Gali Būti Pasirašomas LPF ir EST MI Rėmimo bei Mokymo Specialusis Kontraktas... 
Laike, puoselėjant Tarnystę bei Nuolankumą, Galimybė Dalyvauti Specialioje J.I.S. Atrankoje Pereinant Į Aukštesnį - J.I.S. Pažinimo bei Pasitikėjimo Laiptelį...

 

 

LYGMUO - E
A N G E L A I

 

J.I.S. PASITIKĖJIMO ANGELAI 

P.S. Visa Informacija Pateikiama J.I.S. Lygmenyse bei Pašvęstiesiems...

 

 

LYGMUO - F
C H E R U B I N A I

 

J.I.S. PASITIKĖJIMO ANGELAI - CHERUBINAI

P.S. Visa Informacija Pateikiama J.I.S. Lygmenyse bei Pašvęstiesiems...

 

 

   Ačiū, Kad Esate Kartu... :)

J.I.S.

Šios įrašo komentarų rss feed